De Gordonmethode

Omgaan met en luisteren naar kinderen

Doelgroep(-en): ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar.

Doel en resultaat/persoonlijke effectiviteit:
De Gordonmethode gaat uit van de gelijkwaardigheid tussen ouder en kind. Het doel is de goede sfeer in huis te handhaven of te verbeteren door een wederzijdse respectvolle omgang en het stimuleren van het zelfvertrouwen van het kind.

Uitgangspunten:

  • Hoe waardeert uw kind zichzelf (het zelfbeeld)
  • Actief luisteren
  • Spreken met ik-boodschappen
  • Overleggen bij conflicten

Werkwijze/opzet van de cursus:
Door middel van het oefenen van verschillende vaardigheden wort de mogelijkheid geboden om effectief met je kind(-eren) om te gaan, te luisteren, duidelijk te zijn en conflicten te hanteren. Er zijn oefeningen waaraan in de cursus gewerkt wordt en er zijn thuisopdrachten.

Duur: 9 maandagavonden, van 20.00 – 22.00 uur en een terugkomavond na 3 maanden.

Aantal deelnemers:  8 tot 10

Kosten: € 220,—