Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

In de haptonomie staat de ontwikkeling van het gevoelsleven centraal.

De aanraking speelt daarin een belangrijke rol. Met aanraking maken we contact. We geven elkaar een hand, een zoen, een omhelzing, enzovoorts…
Het aanraken kan beginnen zodra de baby in de buik van zich laat horen. De bewegingen die de baby maakt, nodigt de ouder uit om contact te maken met het kind.

In de haptonomische zwangerschapsbegeleiding gaan we op die uitnodiging van het kind in – zo leer je elkaar al vroeg kennen. We besteden aandacht aan de volgende aspecten:

  • hoe ervaar je het om zwanger te zijn;
  • hoe is de betrokkenheid naar elkaar, de zwangerschap, jullie kind;
  • contact maken met de baby;
  • hoe ga je om met pijn/angst bij de bevalling;
  • vertrouwen krijgen in je lichaam;
  • welke bevallingshoudingen zijn er;
  • de rol van de partner tijdens de bevalling;
  • wat als het onverwacht anders loopt;
  • hoe betrek je de eventuele andere kinderen erbij.

De zwangerschappen en de geboortes van mijn twee kinderen ervoer ik als heel bijzonder. Er ging een mooie wereld voor me open en dat was de aanzet tot het begeleiden van mensen tijdens de zwangerschap.

De begeleiding wordt aan beide (aanstaande) ouders gegeven. Zo kan er specifiek ingegaan worden op de persoonlijke wensen van de ouders. Meestal bestaat de begeleiding uit 4 à 6 sessies.

Tarief: € 80 voor 1½ uur, meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraars.