Haptotherapie

Wat kan haptotherapie voor u betekenen?

Wanneer men ziek is of iets mankeert, wil men daar over het algemeen zo snel mogelijk van af. Ziekte kan echter ook een signaal zijn om wat aan jezelf te doen. Zo kan een klacht iemand een mogelijkheid tot groei geven.

Acceptatie van of het leren omgaan met een klacht of ziekte gaat aan de mogelijke groei vooraf.

Wanneer er bijvoorbeeld geen balans bestaat tussen iemands gevoel en verstand, tussen dat wat men moet of wil en dat wat men kan, kunnen klachten ontstaan van lichamelijk of psychische aard. De wijze waarop men reageert is voor ieder mens uniek.

Wat is haptotherapie?

Haptotherapie is een therapie met als uitgangspunten voelen en ervaren. Daar waar problemen ontstaan tussen voelen en denken biedt de haptotherapie ondersteuning en begeleiding.

Wanneer uw gevoelens en gedachten niet in overeenstemming zijn met het leven dat u leidt, kunnen er allerlei lichamelijke en geestelijke klachten ontstaan.

Door middel van gesprekken, ervaringsoefeningen en aanraking wordt aan den lijve voelbaar wat er speelt. U wordt geconfronteerd met wat u voelt en hoe u daar mee omgaat. Op die manier levert haptotherapie een bijdrage aan de bewustwording van het gevoelsleven. Het doel is dat denken en voelen (weer) in evenwicht komen. Daardoor wordt uw veerkracht groter, zodat u vitaler en sterker in het leven staat.

Wat gebeurt er tijdens een sessie?

De eerste sessie begint met een intake gesprek, waar samen met u wordt bepaald wat de hulpvraag is. Een sessie bestaat meestal uit een combinatie van gesprek, ervaringsoefeningen en ‘werken op de behandelbank’.

Het doel van haptotherapie is dat de mens zich (weer) positief kan verbinden met zichzelf en zijn omgeving. Alleen dan kan hij/zij zich ontplooien.

Wanneer haptotherapie?

  • Gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gevoel ‘niet op je plek te zijn’, ‘niet lekker in je lijf te zitten’ of onvrede met een bestaande situatie en niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt (zingevingsvraagstukken).
  • Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen.
  • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel).
  • Problematiek rondom intimiteit en nabijheid.
  • Relationele problemen.
  • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase: van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid, van volwassenheid naar middelbare leeftijd, of van middelbare leeftijd naar ouderdom.
  • Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap.
  • Overbelast zijn.
  • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn out.
  • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak.